จ.ราชบุรีจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561.

จ.ราชบุรีจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561.

เมื่อวันที่2เมษายน2561นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุลนายกอบจ.ราชบุรีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐรองนายกอบจ.ราชบุรีนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒน์พงษ์ประธานวัฒนธรรมกล่าวรายงานพร้อมคณะให้การต้อนรับโดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ของนักเรียน โรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี ทั้ง 10 อำเภอเมือง.บางแพ.โพธาราม.บ้านโป่ง.ดำเนิน.ปากท่อ.วัดเพลง.จอมบึง.สวนผึ้ง.บ้านคา.การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน8ชาติพันธุ์.การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา ในปี 2561 เพื่อน้อมเกล้าถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอันเป็นผลที่ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ......

สุพจน์ วรสหวัฒน์.ราชบุรี/ทีมข่าวภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.