นายสาธิต อินทรทัศน์ เกษตรอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 ระดับอำเภอ และคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูก


วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสาธิต อินทรทัศน์ เกษตรอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 ระดับอำเภอ และคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการตรวจแปลง และรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบลแล้ว โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธาน มีเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน  1106 ราย   พื้นที่  13081  ไร่   โครงการส่งเสริมกาปลูกพืชที่หลากหลาย ปี61 จำนวน  435 ราย  พื้นที่   4921 ไร่   ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์///// อาคม ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.