จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงิน 226,367.-บาท

จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงิน 226,367.-บาท

       จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น จัดงาน show & share ตลาดนัดเพื่อสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
    วันนี้ 4 เมษายน 2561 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน show & share ตลาดนัดเพื่อสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า เพื่อให้ผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการ สถาบัน สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอแก่นรวม 200 คนได้รับความรู้ มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นมา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านส่งเสริมอัตลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในภาคอีสาน
กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ การออกบูธของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ การบรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตประกอบกิจการ การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการเสวนาเรื่องการส่งเสริมอัตลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในภาคอีสาน


…………. ลือชัย ทิพอาสน์ จ.กาฬสินธุ์ รายงาน
097-140-2589

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.