องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานถนนสายเครื่องปั้นถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง 11-13 เมษายน 2561

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานถนนสายเครื่องปั้นถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง 11-13 เมษายน นี้

     นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวบ้านแก่ง ร่วมกันถลงข่าวจัดงานถนนสายเครื่องปั้นถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง โดยได้รับเกียรติจากนางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
    ซึ่งการจัดงานสืบเนื่องด้วยกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ เป็นกลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อันเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบ้านแก่ง และยังได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครสวรรค์ให้พัฒนาเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์และเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมรายได้ จึงได้จัดทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ถนนสายเครื่องปั้น” เพื่อจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทางหนึ่ง
   สำหรับงานถนนสายเครื่องปั้นถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง จัดขึ้นวันที่ 11-13 เมษายน 2561 รวม 3 วัน มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรมการประกวด “ธิดาโอ่ง” กิจกรรมการแสดงบนเวทีการประกวด “รำวงย้อนยุค” และวันสุดท้าย ชมขบวนแห่เครื่องปั้นดินเผาสืบสานประเพณีชาวมอญประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ


 ///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.