ผบช.มอบอุปกรณ์ตัดผมให้ผู้เลิกเสพติด100%สามครอบครัวฝาง

อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
ผบช.มอบอุปกรณ์ตัดผมให้ผู้เลิกเสพติด100%สามครอบครัวฝาง

วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 0730 น
พลตรี ณัฐวุฒิ  ชุนหะนันทน์  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พันเอก พงค์มิตร  ปินปันดวง  เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  ได้เดินทางมอบอุปกรณ์ตัดผม  เก้าอี้นั่งตัดผม อุปกรณ์ในการตัดผม เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กลับใจใหม่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยให้ผู้ที่หลงผิดเข้าทำการบำบัดการเสพยาเสพติดในศูนย์บำบัด และได้สาบานตนจะเลิกเสพไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมจะเป็นคนดีของสังคม ทางพลตรี ณัฐวุฒิ  ชุนหะนันทน์  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดให้ทาง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต ในพื้นที่ของผู้กลับใจได้เข้าทำการตรวจสอบเป็นเวลา6 เดือน โดยทางผู้กลับใจไม่หวนกลับไปเสพอีก และหายขาดจากการเป็นทาสของยาเสพติด และต้องการมีอาชีพที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการยาเสพติดอีก จึงได้จัดส่งเสริมช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ตัดผมให้กับผู้กลับใจ 3 รายในพื้นที่อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
คือ 1.นายกิตติพงค์  สุมณี  บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
     2. นายสาคร  อินทจักร์  บ้านแม่ใจ ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
     3. นายชัยนาท   สารพัตร์  บ้านเปียงกอก  ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยทางผู้ใหญ่บ้านกำนั้น และ อบต ได้มาร่วมในการมอบอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพในวันนี้  ทาง พันเอก พงค์มิตร  ปินปันดวง  เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แจ้งว่าจะมีการนำเอาสุกร มามอบในโอกาสต่อไปเพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพได้ช่วยเหลือครอบครัวตนเองได้ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความผิดพลาดไปแล้วนั้นถือเป็นบทเรียนราคาแพง แต่เมื่อคิดได้กลับใจได้ก็สมควรยกย่องว่าเขาก็เป็นคนดีในสังคมได้และสังคมยอมรับและให้อภัย
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.