สตูล พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว แจกจ่ายน้ำ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล

สตูล พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว แจกจ่ายน้ำ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล

       วันนี้ 29 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 สั่งการให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ร.5 พัน.2 ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ส่งผลให้หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ต้องขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนหยุดตกมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้บ่อน้ำใช้หลักๆ ในพื้นที่ดังกล่าวเหือดแห้ง และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งมีประชากร จำนวน 800 กว่าครัวเรือน ได้รับผลกระทบ ทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ได้มีการแจกจ่ายน้ำในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ วันละ 4 เที่ยว เที่ยวละ 30,000 ลิตร เพื่อให้เพียงพอกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือทันต่อสถานการ และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว
          พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ได้เน้นย้ำกำลังพล ให้รีบเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ใดบ้างที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อรวบรวมข้อมูลในการช่วยเหลืต่อไปนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.