"กิจกรรมสร้างจิตรสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนลูกเสือ" ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

"กิจกรรมสร้างจิตรสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนลูกเสือ" ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้กล่าวว่า จากสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นวัยแห่งการอยากรู้ อยากลอง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนมากต้องประกอบอาชีพหารายได้จึงไม่มีเวลาได้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เยาวชนเดินทางในทางที่ผิด จึงเห็นควรมีการสร้างจิตรสำนึกที่ดี ให้กับเยาวชนเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างจิตรสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน และเพื่อให้นักเรียนได้เป็นแกนนำให้กับเพื่อนนักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันศึกษา
   ซึ่งในการชุมนุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1-2-3 และ สพม.เขต 42 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ และการศึกษาเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 680 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 มีนาคม 2561 จำนวน 3 วัน 2 คืน
  โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสร้างจิตรสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ และให้เกียรติ มอบ ใบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้


 ////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.