นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร แรงงาน จังหวัด และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการ


ที่จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู  รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  แรงงาน จังหวัด และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการ ตามโครงการเยี่ยมสถานประกอบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ใช้แรงงานแบบบูรณาการ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง  ณ บริษัทโรงสีกิจเจริญ จำกัด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร                     
  จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของร้านข้าวหอมมะลอินทรีย์ และลงพื้นที่ดูแปลงนาเกษตรอินทรีย์ ที่ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ..


///.วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร//รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.