จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ทำหรือผลิต สั่ง นำเข้า เก็บรักษาหรือค้าดอกไม้เพลิง(บั้งไฟ)


ที่ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ทำหรือผลิต สั่ง นำเข้า เก็บรักษาหรือค้าดอกไม้เพลิง(บั้งไฟ) นำโดยปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ตำบลหัวเมือง คูเมือง พระเสาร์ สงยาง บากเรือ โนนทราย และตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ออกตรวจสถานประกอบการทำหรือผลิตดอกไม้เพลิงเพื่อผลิต "บั้งไฟ" เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยจากอัคคีภัย ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือชุมชน ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนอำเภอกำหนด จำนวน 16 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จากผลการตรวจพบว่าค่ายบั้งไฟทุกแห่งได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกำหนด....//....วีรพล บุญเดข ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร///รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.