พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ต้นแบบครัวฮาลาลผ่านมาตรฐานสากล HAL-Q

ข่าว/กรียา/นราธิวาส/0896579170
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ต้นแบบครัวฮาลาลผ่านมาตรฐานสากล HAL-Q

วันที่28 มี.ค.61 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน ณ  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12, นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, นางนพวรรณ ทิมขำ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ
      ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้มอบนโยบายการพัฒนาและให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสูจิบัตรมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาพยาบาลที่อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 20 ราย รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพที่ระลึกกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย
สำหรับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ดำเนินงานตามรูปแบบ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”(More than hospitals) โดยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการดูแลประชาชนตามบริบทและความต้องการของพื้นที่ ครอบคลุมด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลยี่งอฯ ผ่านการประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เป็นต้นแบบองค์กรลดโลกร้อน ได้รับรางวัลมาตรฐานส้วมสะอาดยอดเยี่ยมระดับประเทศ  เป็นต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารและครัวฮาลาล ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล Hal-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบูรณาการมาตรฐานฮาลาล เข้ากับระบบความปลอดภัยอาหาร เน้นความสะอาด และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นต้นแบบครัวฮาลาลให้โรงเรียนนำร่อง 8 แห่งผ่านการรับรองด้านสุขาภิบาลอาหารและครัวฮาลาล เตรียมขยายการดำเนินงานไปในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนที่เหลือในยี่งอ และชุมชนในจังหวัดนราธิวาส รวมถึงในเขตสุขภาพที่ 12 ต่อไป
ปัจจุบันโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้บริการจริง 44 เตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่ 45,694 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 238 คนต่อวัน และให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ย 14 คนต่อวัน มีบุคลากรทั้งสิ้น 188 คน ให้บริการครบทุกมิติ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมดูแลพัฒนาโรงพยาบาลในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาระดับอำเภอ DHB
             
                         ///////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.