จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมหาเจษฎาราชเจ้า ในหลวงรัชกาลที่ 3

     จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมหาเจษฎาราชเจ้า ในหลวงรัชกาลที่ 3

   ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย ราชสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่น มาจนปัจจุบัน โดยมี
นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมในพิธี
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันสำคัญนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.