๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 3

๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 3
   
   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 3  โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์โชติ ภาวิศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติขำนุรักษ์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ นิทรรศการที่จัดแสดง ประกอบด้วย
100 ปีการสาธารณสุขไทย ประวัติความเป็นมาของ การสาธารณสุขไทย ที่ก่อตั้งในปี2461 เป็นต้นแบบด้านการแพทย์ ที่สมควรจะจารึกเป็นประวัติศาสตร์ พร้อมประวัติโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ครบรอบ 48 ปี ในครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ตลอดจนความก้าวหน้าทางการแพทย์จากอดีต มู่งสู่อนาคต 
เปิดโครงการ 100 เรื่องเล่า 100 เรื่องคน 100 เรื่องสุขภาพ 
- 100 เรื่องเล่า ผลงานทั้งหมดจะรวบรวมจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 นำมาเรียงร้อยเป็นบทความ บทกลอน ภาพวาด ภาพถ่าย ฯลฯ หลากหลายด้าน ให้ประชาชน บุคลากรของสาธารณสุขได้ทราบ
- 100 เรื่องคน รวบรวมข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ คนตัวอย่างด้านการดูแลสุขภาพที่มีอายุเกิน 100 ปี เผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบ สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กร และครอบครัว 
- 100 เรื่องสุขภาพ เรื่องที่ประชาชนควรรู้ เพื่อป้องกัน ส่งเสริมด้านสุขภาพ
เปิดอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว
นิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ดังกล่าวจะตั้งไว้ให้ประชาชน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ชมถึง สิ้นปี 2561 ณ บริเวณอาคาร 1 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

////// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.