กลุ่มเพื่อนกัน 30”33 จังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์


วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา กลุ่มเพื่อนกัน 30”33 จังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นเงิน 482,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ธนาศักดิ์  อิศรากุลสิริภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ โดย 1 เครื่องจะมอบให้เด็กที่ใช้เครื่องหายใจตั้งแต่แรกเกิด และนอนโรงพยาบาลฯ มาเป็นเวลา 3 ปีมอบให้เด็กนำกลับไปใช้ที่บ้านต่อไป คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ ขอร่วมอนุโมทนา ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ


///// ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0616525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.