ชาวบ้านลาหู่ร่วมใจสร้างแนวไฟป่าป้องกนไฟป่า3วัน 2คืน

อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
310361_ชาวบ้านลาหู่ร่วมใจสร้างแนวไฟป่าป้องกนไฟป่า3วัน 2คืน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 0700-1700 น.
“ผู้นำดีดูที่ประชาชน ประชาชนดีดูที่ผู้นำ”  คนไทยชาวลาหู่จำนวน 150 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งพัฒนา บ้านห้วยเกิด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมในกันรักษาป่าอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นไม้ธรรมชาติ ดอยแป (เรือ)ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยแม่นาวาง ที่มีน้ำไหลตลอดปีไม่เคยแห้งเหือด
 ร่วมแรงร่วมใจทำกันอย่างจริงจังในการรักษาป่า นายสิงห์  จันทร์จีรัส ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งพัฒนา บ้านห้วยเกิดหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ได้กล่าวว่าทางสองหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวคริสต์และชาวพุทธ  อยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีปองดองกันเอื้ออารีต่อกัน  และทางผู้นำก็ได้เล่าเรื่องความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของเราชาวป่าชาวดอย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ตรัสว่า ไม่มีไฟฟ้าเราอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้  จึงทำให้พี่น้องร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ป่ามาโดยตลอด และในช่วงเวลา3 ปีที่ผ่านมานี้ป่าดอยแป ไม่เคยมีไฟป่า และยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ป่าที่ยังสมบูรณ์โดยประชาชนร่วมกันรักษา ไม่ตัดทำลายต้นไม้ใหญ่ เพราะมีป่าดอยแปนี้ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงคนทั้ง 2 ตำบล คือตำบลบ้านหลวง ตำบลแม่นาวาง  ชาวบ้านจำนวน 150 ครอบครัวได้มาร่วมสร้างแนวป้องกันไฟป่าในระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยตัดหญ้าแห้งกวาดใบไหม้ห่างกันประมาณ 4-6เมตร ตลอดทั้งเทือกเขาดอยแป ซึ่งเป็นเขตแบ่งของ 2อำเภอ และ20จังหวัด อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   ชาวบ้าน ใช้เวลาในการทำงาน 3 วัน 2 คืน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้มาทำการได้มานอนไม่กลับบ้านจนกว่าสร้างแนวกันไฟป่าแล้วเสร็จ และในวันนี้ทางทหารพราน  กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3  ได้มาทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมมาให้กำลังใจ ซึ่งสามารถทำแนวจนแล้วเสร็จใน3 วัน  และทาง นายสิงห์  จันทร์จีรัส ผู้ใหญ่บ้าน  ได้จัดให้ชาวบ้านมาร่วมในการอยู่เวรยามรักษาป่าดูแลเรื่องไฟป่า 24 ชั่วโมง โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพราะชาวบ้านรักป่า จึงไม่มีใครไปทำลายป่า  ป่ายังคงความสมบูรณ์สร้างน้ำให้กับธรรมชาติ และยังช่วยการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านในการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และทางประชาชนได้ประชาคมกันให้ชาวบ้านร่วมดูแลป่าโดยนำต้นกาแฟมาปลูกแซมไปกับต้นไม้ใหญ่ ซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ชาวบ้านได้ผลผลิตกาแฟจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และช่วยรักษาป่าไม่ให้ใครมาตัดทำลายและป้องกันไฟป่าด้วย ทำอาหารมาแบ่งปันกันอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.