คณะกรรมการสมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์นางรอง (พ่งไล๊ 23) ได้ร่วมกันมอบเงินของสมาคมฯให้โรงพยาบาลนางรอง


วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์นางรอง (พ่งไล๊ 23) ได้ร่วมกันมอบเงินของสมาคมฯให้โรงพยาบาลนางรอง เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลนางรอง เป็นจำนวน 20,000 บาทถ้วน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนางรองเป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.