อำเภอชุมแสง จัดงานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 และงานประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์

อำเภอชุมแสง จัดงานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14  ประจำปี 2561 และงานประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินตา​​ล งานประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ งานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 14  ประจำปี 2561
  โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสงนายปัญญา คล้ายแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านร่วมกันเปิดงาน ณ วัดเกยไชยเหนือ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์


    ซึ่งการจัดงานเทศกาลกินตาลมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาปิดทอง - ไหว้พระ สักการะ ขอพรหลวงพ่อทองอยู่ องค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ และชมวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวบ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งอำเภอชุมแสงได้มีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผลผลิตจาก ผลตาล ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงทำให้ชาวบ้านเกิดการพัฒนาและแปรรูปผลตาลเป็น น้ำตาลสด น้ำตาลก้อน ลูกตาล จาวตาลเชื่อม เป็นสินค้าที่วางขายริมทางบ้านเกยไชยเหนือ เรียงรายกันหลายครัวเรือน และยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สำคัญของท้องถิ่น  วัดเกยไชยเหนือ เดิมมีชื่อว่า วัดท่าบรมธาตุ   ความโดดเด่นของวัดเกยไชยเหนือแห่งนี้ นอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านแล้ว ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2390 เดิมเรียกว่า “วัดบรมธาตุ”  เนื่องจากมีเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยมที่มีมาก่อนการสร้างวัด โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ยกทัพมาปราบข้าศึกที่บ้านเกยไชย แล้วได้พระราชทานวิสุงคามสีมาให้วัดเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2400 สำหรับหมู่บ้านแถบนั้นก็ได้นามว่า บ้านเกยไชย ตามเหตุการณ์ในอดีต เรือพระที่นั่งเกยตื้น งานสมโภชพระบรมธาตุจะมีสืบเนื่องมาโดยตลอดประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นงานปิดทองและห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 5 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 เพื่อปิดทององค์พระเจดีย์

 /////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.