นครปฐม แรงงานต่างด้าวรวมตัวประท้วง

นครปฐม แรงงานต่างด้าวรวมตัวประท้วง

วันที่ 23 ม.ค. 61
เวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นตนสัญชาติเมียนมาร์ ได้มาชุมนุมที่หน้าบริษัทยูนิเวอร์แซล (ผลิตเครื่องกีฬา) จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 91/1 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 70 คน เพื่อเรียกร้องให้ ทางบริษัทฯ ลดค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางและการทำงานในบริษัทฯ โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า จะทำการต่อหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นให้ทั้งหมด โดยผ่านทางนายหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อมา โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายสามารถให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ได้ ซึ่งมีพนักงานต่างด้าว จำนวน 480 คน ยินยอมที่จะจ่ายเงิน แต่มีเพียง 20 คนเท่านั้นไม่ยินยอมการจ่ายเงิน เนื่องจากทราบว่ามีนายหน้าที่อื่นคิดค่าใช้จ่ายถูกกว่า จึงได้มีการเชิญชวนพนักงานที่จ่ายเงินแล้ว ให้ขอเงินคืนเพื่อไปทำกับนายหน้าอื่นที่ถูกกว่า หรือถ้าไม่คืนเงินก็ขอให้ลดค่าใช้จ่ายให้เท่ากับนายหน้ารายอื่น  ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานที่ไม่ยินยอมจ่ายเงิน ( 20 คน) ได้เดินทางไปยังสำนักงานจัดหางาน จ.นครปฐม เพื่อชี้แจงเรื่องนี้ ทางสำนักงานจัดหางาน ได้แจ้งให้พนักงานมาเจรจาตกลงกับทางบริษัทฯ ก่อน หากตกลงกันไม่ได้ ทางสำนักงานจัดหางานจะเข้ามาเป็นตัวแทนในการเจรจา เพื่อหาข้อยุติ
ในการดำเนินการ ให้พนักงานส่งตัวแทน จำนวน 3 คน เพื่อเข้าร่วมเจรจา ในวันที่ 24 ม.ค.61 เวลา 14.00 น. เพื่อหาข้อยุติ ที่ห้องประชุม บริษัทยูนิเวอร์แซล (ผลิตเครื่องกีฬา) จำกัดใช้เวลาในการเจรจาถึงเวลา 21.00 น.

ปนิทัศน์ มามีสุข จ.นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.