ปศุสัตว์เพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ สนองพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์เพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ สนองพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

    เมื่อวันนี้24 มกราคม 2561    นายทรงรัฐ  รัฐปัตย์  นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี และ นางขนิษฐา   ธิติดิลกรัตน์  ปศุสัตว์นนทบุรี  รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เพชรบุรี  นายวิรัช ลาภหลาย ปศุสัตว์อำเภอชะอำ  และนส.สายธาร  ทวีเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ  เจ้าหน้าที่มูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา  และ  เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี  ลงพื้นที่ตั้งจุดบริการทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัดฟรี  บริเวณชายหาดชะอำ ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

   สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินไปตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ดังนั้นทางปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เทศบาลเมืองชะอำ  จึงดำเนินการจัดทำโครงฯการดังกล่าวขึ้น เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า  ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ  รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว  โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย    อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบชายหาดทะเลชะอำตามคำสั่ง คสช.  ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีความสะอาดสวยงาม  ปลอดภัย อีกทั้งต้องการให้สุนัขจรจัด  มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะทำทะเบียนประวัติควบคุมจำนวนประชากรของสุนัขจรจัด  ควบคุมการขยายพันธุ์    ชีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่างๆ   ลดปัญหาประชากรสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยว    โดยปัจจุบันพบมีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่ตาม แหล่งท่องเที่ยว  สวนสาธารณะ  ข้างถนน และจุดเสี่ยงต่างๆ ของชายหาดชะอำ เพิ่มขึ้นเป็ยจำนวนมากขึ้น  ซึ่งบางครั้งเกิดเหตุกัดนักท่องเที่ยวจนได้รับบาดเจ็บ  ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเมือท่องเที่ยวชายหาดชะอำ  ดังนั้นประชาชนควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  โดยประชาชน หรือนักท่องเที่ยวไม่ควรนำอาหารให้สุนัขจรจัดกิน   บริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือ  ริมฟุตบาทข้างถนน ซึ่งอาจจะทำให้สุนัขจรจัดทำร้ายกันเองและทำร้ายนักท่องเที่ยว หรือ วิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ยนต์ จนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเกิดการสูญเสียได้


 กสิพล ศิริลาภ-ธนัท สุขดำเนิน /เพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.