​นครปฐม เครือข่ายรพ.สามพรานรับการนิเทศติดตามประเมินผลงานยุทธศาสตร์

​นครปฐม เครือข่ายรพ.สามพรานรับการนิเทศติดตามประเมินผลงานยุทธศาสตร์


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นายแพทย์ชัช  จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน นำคณะผู้นิเทศยุทธศาสตร์ คปสอ.โดยมีนพ.สุนทร เสรีเชฐพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และเครือข่ายรพ.สามพราน ทั้งจนท.รพ.สามพราน และจนท.สาธารณสุขอำเภอสามพราน ให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศติดตามประเมินผลงานยุทธศาสตร์ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ตัวชี้ัวัด ที่ยังไม่ผ่าน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ขาดการประเมินผลการดูแลเชิงคุณภาพในผู้ป่วยHIDMยังไม่มีCPGโรคเรื้อรังที่เชื่อมโยงเป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่าย กลุ่มผู้ป่วยHIDMไม่ได้รับการรักษาในพื้นที่ทั้งหมด เป้าหมายบางส่วนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือนอกระบบติดตาม ผลการรักษาไม่ได้มีสมุดประจำตัว ไม่มีผลเลือด  มีการส่งต่อข้อมูล โดยแนวทางการแก้ไข ต้องดำเนินงานในรูปแบบNCD Boad พชอ. ส่งเสริมการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย (มีการส่งพยาบาลไปอบรมเรื่องนักกำหนดอาหารและตัวแทน จนท.อบรม Health Leader) ส่งเสริมการให้ผู้ป่วยHT ได้มารับบริการใก้ลบ้าน เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลกับความดัน มีการกำหนดCPGโรคเรื้อรังที่เชื่อมโยงเป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่าย มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายมาเจาะเลือดวัด BP  และมีการ RE-Check กลุ่มเป้าหมายตาม Type area  เพื่อแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อไปประมวลผล นำเสนอในการรับผู้ตรวจราชการรอบที่1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561ต่อไป


ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.