ฝ่ายปกครอง ทหาร อุทยาน นำชาวบ้านกุยบุรี สาบาน ไม่ล่าช้างและสัตว์ป่า พร้อมเตรียมทำรั้วกั้นแบ่งพื้นที่ทำกินคนกับช้าง

ฝ่ายปกครอง ทหาร อุทยาน  นำชาวบ้านกุยบุรี สาบาน ไม่ล่าช้างและสัตว์ป่า พร้อมเตรียมทำรั้วกั้นแบ่งพื้นที่ทำกินคนกับช้าง

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมของหมู่บ้านรวมไทยและหมู่บ้านย่านซื่อ ในเรื่องแนวเขตที่ทำกินและการสร้างแนวกันช้างป่า โดยมีนายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทัศนะ ศรีวิลาศ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงหน่วยงานทหารชุดสัมพันธ์มวลชนบ้านย่านซื่อ ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก ตำรวจ สภ.ยางชุม และชาวบ้านกว่า 200 คนเข้าร่วม
ซึ่งในที่ประชุมวันนี้นอกจากจะมีชาวบ้านของ 2 หมู่บ้านแล้ว ก็ยังมีชาวบ้านจากที่อื่น ที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมาเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งในหัวข้อส่วนใหญ่เป็นการหารือถึงแนวเขตที่ดินของแต่ละคนว่ามีความชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่ทำกินที่อยู่ติดกับอุทยาน เนื่องจากกำลังมีการก่อสร้างแนวรั้วกันช้างแบบกึ่งถาวร ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เนื่องจากกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางส่วนต้องการให้สร้างคูกันช้าง ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกกลุ่มต้องการรั้วกันช้าง
โดยนายอำเภอกุยบุรีได้มีการสอบถามให้ลงคะแนนเสียงกันว่าต้องการแบบไหน ซึ่งมติอออกมาชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการสร้างรั้วกันช้าง  ในเรื่องนี้ได้ใช้เวลาหารือกันนานจนได้ข้อสรุปว่า จะให้สร้างแนวรั้วกันช้างได้ในส่วนของพื้นที่ ที่มีเขตแดนที่แน่ชัด ซึ่งมีระยะทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร โดยให้ อบต.หาดขาม จัดหางบประมาณมาสร้างรั้วให้กับชาวบ้าน และในส่วนที่เหลือต้องมีการตรวจสอบแนวเขตที่แน่ชัดว่าไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า จึงจะมีการสร้างรั้วเพิ่งในโอกาสต่อไป
หลังจากนั้น นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ได้นำชาวบ้านทั้งหมดร่วมกล่าวคำสาบานว่า ทุกคนจะช่วยกันดูแลช้างและสัตว์ป่า จะไม่มีการล่าช้างและสัตว์ป่าใดๆทั้งสิ้น

//////////////////

เจริญ อาจประดิษฐ์-พันธฺพงษ์ โพธิ์จินดา/ประจวบคีรีขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.