อุตสาหกรรม กระบี่ สั่งปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของเอกชน ในพื้นที่ ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ หลังจากตรวจสอบพบว่า ปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสุภาพ ของชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรม กระบี่  สั่งปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของเอกชน ในพื้นที่ ต.เขาเขน  อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ หลังจากตรวจสอบพบว่า ปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสุภาพ ของชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง 

วันที่ 24 มกราคม  นายนเรศวร์ ตรียงค์ ผู้อำนวนยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ นางสาวเบ็ญญาทิพย์ ตันติอริยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่    นำคำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่แจ้งให้ ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท ลาภภัคดีปาล์มจำกัด หมู่ 3 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  ให้ปิดกิจการชั่วคราว หลังจาก ตรวจสอบพบว่า มีน้ำเสียจากโรงงานรั่วไหลลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะ คลองบางส้าน สอง ครั้งในรอบ 1 เดือน ทำให้ สัตว์น้ำ ตายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 ครอบครัว  ไม่สามารถใช้น้ำในลำคลอง อุปโภคบริโภค  ทำการเกษตร ได้
เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำ ดิน ตามจุดต่างๆ ที่ น้ำเสียไหลผ่าน นำไปตรวจวิเคราะห์ ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะยาวหรือไม่ โดยให้ทางโรงงานปรับปรุง สร้างแนวกั้น ป้องกันไม่ให้น้ำเสียรั่วไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ ให้แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้  พร้อมให้ทางโรงงานทำแผนฟื้นฟูธรรมชาติแหล่งน้ำ  ต่อไป
ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.