นราธิวาส สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560

นราธิวาส สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560


      วันนี้ (24 มกราคม2561)ที่ศาลาอุปการประชากร เทศบาลตำบลรือเสาะ นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 นายอับดุลรอเซะ  ซาและ  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
       การจัดงานวันอสม.ที่กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม. แห่งชาติ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการประสานงานปฏิบัติงานด้านคุณภาพชีวิตจากเจ้า หน้าที่ อสม. ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
      ซึ่ง สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะโรงพยาบาลรือเสาะ เทศบาลตำบลรือเสาะ และชมรมอสม.รือเสาะ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการประกาศ เกียรติคุณ อสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน ถึงผลงาน และการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ซึ่งเป็นแกนนำในชุมชนที่ร่วมดูแลสุขภาพของคนทุกกลุ่มวัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพต่างๆ      โดยได้จัดขบวนเดินรณรงค์จากหน้าสถานีรถไฟรือเสาะ ไปสู่สวนกาญจนาภิเษก ศาลาอุปการประชากร เทศบาลตำบลรือเสาะ และจัดนิทรรศการพร้อมกับจัดกิจกรรม การแสดงความสามารถของ อสม.


       นอกจากนี้ ยังร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกับบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายนิวัน นิโซ๊ะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมี อสม 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน . เข้าร่วมงาน895 คน
      ทั้งนี้นายอำเภอรือเสาะได้มอบรางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 19 คน ด้วย พร้อมทั้งมอบเชิดชูเกียรติให้แก่อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี


 ภาพข่าว/ ประพันธ์ ฤทธิวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.